среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Konstrukcja ogrodzenie PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Sztachetki Winylowe na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ploty z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy przewidywane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий